رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آدم های قدیمی!

از راست:«…خان پسر امیراصلانخان»-«علی خان سرهنگ»دایی زاده«معتمدالاطباء»-«باقرخان»برادرزاده«معتمدالاطباء»

اشتراک گذاری

ارسال نظر