رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آدنائر و ویلی برانت نامزد جدید مقام صدارت آلمان

«دکتر آدنائر» – «ارهارد» و حالا نوبت «ویلی برانت» است

 

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر