رفتن به محتوا رفتن به فوتر

وقتی صدای سوت ماشین دودی بلند می شد، مردم به پشت درها هجوم آورده، از سر و کول هم بالا می رفتند!

مردم یکدیگر را به کنار زده و از نرده هایی که جلوی درها برای حفاظت از خطرات و جهش و پرش افراد، کار گذاشته شده بود، بالا رفته و فریاد و فغان می کردند و پشت درها به لگد و کوفتن به در و دورتری ها به نعره و فریاد«وا کن، وا کن»برمی خاستند تا درها باز شده، خود را به واگن ها و روی صندلی ها برسانند و در همین احوال هم بود که هر بار، عده ای زن و بچه و علیل و ناتوان زیر دست و پا رفته، لگدمال می شدند! در حالی که غالباً هنوز تعدادی واگن خالی در عقب و جلوی ماشین دودی، خالی مانده بود که مردم از شدت عجله به آنها توجه نکرده بودند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.