رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مصاحبه ای پیرامون خاورمیانه جدید

آقای دکتر «سریع‌القلم» ، آقای «قطبی» خبرنگار روزنامه همشهری و «محسن میرزایی» در مصاحبه پیرامون خاورمیانه جدید

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر