رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ابراز احساسات مردم به دوگل

 

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100