رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ابلاغیه ارسال قبض امین الرعایا

ابلاغیه ها و دستورات جهت ارسال قبض«امین الرعایا» که به وساطت «مصدق السلطنه»(دکتر مصدق)کارگزار در امور محاسباتی«معاون السلطان» صادر شده است

هوالله

قربانت شوم، قبض مقابل که معادل هفتصد و سی و هفت تومان و هشت هزار و هشتصد دینار و متعلق به بنده است، جناب عمده التجار و الاعیان آقای«امین الرعایا» دام مجده العالی واگذار نموده. متمنی است در موقع حاشیه فرمودن قبوض خراسان، قبض مقابل را حاشیه فرموده، به معزی الیه لطف فرمایند. زیاده عرض ندارد. ایام عزت مستدام

مبلغ هفتصد و سی و هفت تومان و کسری حقوق«میرزا رفیع خان» و«میرزا علیخان» اولاد جناب «بدیع السلطنه» است که همه ساله به خرج خراسان می‌آید. از قراری که نوشته اند از راس و غیره. انشاءالله بعد از آنکه علتی… از طرف دولت حاصل نکرد، حاشیه قبض را امضا می‌دارد و صحیح است.

شهر صفر۱۳۲۱

***

خدمت جناب مستطاب«آقای مصدق السلطنه» دام اقباله زحمت می‌دهد این قبض را در موقع به عالیجاه مجدت همراه«آقا فرج الله» بزاز مرحمت فرمائید. زیاده عرض ندارد.

مبلغ هفتصد و سی و هفت تومان و هشت هزار و هشتصد دینار مواجب«میرزا رفیع خان» سررشته دار و«میرزا علیخان» یاور که همه ساله به خرج دستورالعمل مملکت خراسان مسطور می‌شود، چنانچه در دستورالعمل سنه آتیه تعدیل در این مواجب حاصل شد و به خرج، منظور شد، کماکان حاشیه قبض را امضا خواهد نمود.

شهر صفر ۱۳۲۱

مشخص می‌باشد این قبض را مجدداً به خودشان رد نموده، مختارند به هر کس واگذار فرمایند.

به تاریخ شهر ربیع الثانی۱۳۲۱

مهر:«امین الرعایا»

خوانش: میرغوغا

  

اشتراک گذاری

ارسال نظر