رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اتاق کار رادرفورد

«ارنست رادرفورد» در سال 1926 ماهیت ساختار اتم و انرژی را در این اتاق از دانشگاه کمبریج، کشف کرد

اشتراک گذاری

ارسال نظر