رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اتومبیل، بک کالای لوکس

در دوران سلطنت«رضاخان» تا زمان اشغال کشور توسط متفقین در شهریور سال 1320 اتومبیل به شکل یک کالای لوکس و تجملی در میان اقشار ثروتمند، رجال، درباریان صاحب نفوذ، سفرا و نمایندگان خارجی در ایران، مالکان و تجار بزرگ، به تعداد محدود، رواج یافت. 

اشتراک گذاری

ارسال نظر