رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مقام والای علمی جناب میرزا ابوالقاسم زنجانی

 

 

 

 

صورت اجازه و توثیق کامل که شامل اجازه روایت(صلاحیت استفاده بردن ودرج مندرجات کتب مربوطه براساس احاطه درمحل مورداستدلال احکام، وابلاغ برای دیگران) ازتمام کتب معتبره امامیه وادعیه ودیگر آثارتراثی امامیّه ؛ از مرحوم «حجه الاسلام سید شفتی طارمی» ، به شاگرد بلند پایه خود مرحوم «میرزاابوالقاسم زنجانی» ، با تمجید از وی در جملاتی به این عبارات :…و رسیدن بدین مراتب عالیه براحدی میسّرنمیباشد مگرکسانی که عمرگرانبها در طولانی مدت صرف درتحصیل احکام الهی درکمال جدّ وجهد وافر باقبول سختیهای فوق طاقت بدان نائل میشود ، که بروز این مراتب متحقق است در :” ذی الشّرفِ الفاخرِ الباقی ،والنّسبِ الزّاهرِالباهرِالسّامی؛ والحِبرِالعالمِ العاملِ الوافی؛ والنّسلِ الّطاهرِالظّاهرِ العالی ؛ السّید ابی القاسمِ الزّنجانی،” وخداوند متعال او را به تمام آرزوهایش رساند درنهایت آرزومندی اش و روز به روز بر توفیقاتش افزون و اهتمامش بر تلاش و کوشش بیشتر در نشر معارف  و اوامر الهی کوشا و خداوندگار هم یاریش نماید….”و واجب است بر کل برادران مؤمنمان از اهالی زنجان و اطراف آن منطقه فرض واجب دانسته در یاری رساندن به دین الهی ،ایشان را یاری نمایند (ولذا جهت تائید و تحکیم مقام وصلاحیت ایشان ) به درخواست اجازه وی ازاینجانب جامه عمل پوشانده واجازات(با مضامین ذیل ) درحق وی صادر میشود… حرّره خادم الشّریعه فی الشهرالذی هو عندالله افضل الشهور(ماه رمضان) فی سنه ۱۲۵۲ محمدباقربن محمدنقی الموسوی
اصل نسخه درمرکز اسناد کتابخانه ملی محفوظ است (به کوشش آقای جمالی دستیاب شد)
این اجازه واجازه اجتهاد «مرحوم میرزا» درزمان فراغت از تحصیل و هنگام بازگشت به زنجان از استاد معظمشان صادر شده است.
امید اجازات دیگر ایشان  که ازاساتیدشان مرحومین «میرزا عبدالوهاب قزوینی» و«شهید ثالث» و «میرزا ابراهیم کلباسی»  و..هم داشته اند دستیاب شود..

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر