اجازه و توثیقی ازحجت الاسلام سید شفتی طارمی در تعریف از مقام علمی جناب میرزا ابوالقاسم زنجانی

صورت اجازه و توثیق کامل که شامل اجازه روایت(صلاحیت استفاده بردن ودرج مندرجات کتب مربوطه براساس احاطه درمحل مورداستدلال احکام، وابلاغ برای دیگران) ازتمام کتب معتبره امامیه وادعیه ودیگر آثارتراثی امامیّه ؛ از مرحوم حجه الاسلام سید شفتی طارمی ،به شاگرد بلندپایه خود مرحوم میرزاابوالقاسم زنجانی ،با تمجید از وی در جملاتی باین عبارات :…ورسیدن بدین مراتب عالیه براحدی میسّرنمیباشد مگرکسانیکه عمرگرانبهادرطولانی مدت صرف درتحصیل احکام الهی درکمال جدّوجهد وافر باقبول سختیهای فوق طاقت بدان نائل میشود ، که بروز این مراتب متحقق است در :” ذی الشّرفِ الفاخرِ الباقی ،والنّسبِ الزّاهرِالباهرِالسّامی؛ والحِبرِالعالمِ العاملِ الوافی؛ والنّسلِ الّطاهرِالظّاهرِ العالی ؛ السّید ابی القاسمِ الزّنجانی،” وخداوندمتعال او رابتمام آرزوهایش رساند درنهایت آرزومندی اش،و روزبروز بربرتوفیقاتش افزون واهتمامش برتلاش وکوشش بیشتردرنشرمعارف واوامرالهی کوشا وخداوندگارهم یاریش نماید….”و واجب است برکل برادران مومن مان از اهالی زنجان و اطراف آن منطقه فرض واجب دانسته در یاری رساندن به دین الهی ،ایشان را یاری نمایند(ولذا جهت تائید وتحکیم مقام وصلاحیت ایشان )به درخواست اجازه وی ازاینجانب جامه عمل پوشانده واجازات(با مضامین ذیل )درحق وی صادر میشود… حرّره خادم الشّریعه فی الشهرالذی هو عندالله افضل الشهور(ماه رمضان) فی سنه ۱۲۵۲ محمدباقربن محمدنقی الموسوی
اصل نسخه درمرکز اسنادکتابخانه ملی محفوظ است(بکوشش آقای جمالی دستیاب شد)
این اجازه واجازه اجتهاد مرحوم میرزا درزمان فراغت از تحصیل وهنگام بازگشت بزنجان از استاد معظمشان صادر شده است
امیداجازات ایشان دیگر که ازاساتیدشان مرحومین میرزا عبدالوهاب قزوینی وشهیدثالث و میرزاابراهیم کلباسی و..هم داشته اند دستیاب شود..

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *