رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اداره قورخانه (تخشائی) تهران

این ساختمان، مرکز تولید تسلیحات و جنگ‌ افزارهای قشون شاهان قاجاری بوده‌است. توضیح این نکته لازم به نظر می‌رسد که برای حفاظت کاخ‌های سلطنتی، دو مرکز در فاصله بسیار نزدیکی در شمال کاخ‌ ها ایجاد شده‌ بود. یک مرکز که محل توپ‌ ها و توپچی‌ های قشون بود و مرکز دیگر محل تولید جنگ‌ افزار و به‌اصطلاح آن زمان قورخانه که محل ذخیره فشنگ و گلوله توپ و سایر وسایل جنگی بوده‌ است.

 

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر