ازقلیل دستخطهای بجا مانده از آقاحاجی سیدحسین ترک کوهکمری ره

ازقلیل دستخطهای بجا مانده از آقاحاجی سیدحسین ترک کوهکمری ره
بسم الله الرحمن الرحیم

برعقدنامه مرحوم حاج میرزا ابوالمکارم مجتهد زنجانی درعقد صبیّه آقامیرزاجعفرطهرانی چالمیدانی(بانی مدرسه جعفری تهران که در حال حاضر باسم مدرسه مجتهدی معروف است)

 

قدوقع العقدالمیمون المبارک ، علی النهج المزبور ، وکان طرف الایجاب ؛ الاحقر : عبده حسین الحسینی (الحجه الکوه کمری ) سنه ۱۲۸۶

 

این عقدنامه به مهر آسید حسین ترک کوه کمره ای است. آسید حسین ترک کوه کمره ای و میرزای شیرازی در زمان ناصرالدین شاه از بزرگترین علما و مراجع تقلید جهان تشیع بوده اند.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *