رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فهرست اسامی سلاطین قاجار

ایل قاجار، ایل معتبری بود که سال‌ها پیش از آنکه « آغا محمد خان» ، سلسله قاجاریه را  تاسیس کند، ادعای سلطنت داشتند و  در  کتاب خیرات احسان نوشته «اعتمادالسلطنه محمد حسن خان»  وزیر تاریخ شاهان قاجار را به شرح زیر نگاشته‌اند

«السلطان فتحعلی خان»  –  «محمد حسن شاه»  –  «حسینقلی شاه»  –  «آقا محمد شاه»

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر