رفتن به محتوا رفتن به فوتر

استشهادنامه قدیمی

استشهادنامه قدیمی  در مورد غارت مزرعه کلان سرا توسط خوانین محلی که مایملک«سرکار مجتهد میرزا ابوالقاسم زنجانی»بود

استشهاد واستعلام و استخبار می رود از مومنین دیندار وشیعیان حیدرکرار علیه السلام که در چهاردهم شب ربیع الآخر سنه ۱۲۷۹عالیجاه«حسینقلی خان» پسر«رضاقلی خان امیرآبادی» و دوزکندی بی سبب و بی حجت، خودش سوار شده با پنجاه نفر سوار و صدنفر پیاده آمدند در مزرعه«کلانسرا»(احتمالاً محلی در مسیر ماهنشان)، گماشته سرکار شریعتمدار فیض آثار ملجاءالانام و ملاذ اهل اسلام، نخبه العلماء و المحققین و صفوه الفقهاء و المجتهدین؛ مجتهد الزّمانی«جناب میرزاابوالقاسم»سلمه الله تعالی، (به نام)«فرج الله بیک»را به ظلم و تعدّی زده و از سر خرمن شلتوک اخراج کرده و راند. به الکلّی به هرچه(متعلق به)سرکار مِرزا سلمه الله راضبط کرد و بار کرده روانه دوزکندی نمود. سی و دو خروار شلتوک بود و به هرچه (از)کلانسرا تمام و کمال ضبط نمود و یک مشتی(هم) به گماشته جناب مِرزا سلمه الله نداد. هرکس از این ظلم و تعدی، اطلاع کامل و یقین شامل داشته باشد، به مهرخود، حاشیه نمیقه را ممهور سازد که ادای شهادت به وفق آیهِ وافی هدایه«ولاتَکتِمو الشّهاده فمَن یَکتمها فانّه آثِمُ قلبِه» و به فرموده رسول(ص ع): شهادت بحق، ثوابی است عظیم و کتمان آن گناهی است اَلیم. (لذا شهادت دهند) که چنین ظلم را به گماشته سرکار شریعت مدار معظم الیه، کرده است  سی و دو خروار شلتوک را ضبط کرده است. انشاالله عندالله وعندالرّسول ضایع نخواهد شد و در« یوم لایَنفعُ مالُُ و لابَنُون الّا مَن اَتی الله بقَلَمِِ( بقَلبِِ) سلیم» باعث اجر جمیل و مزد جزیل است. و کان ذالک حرّر فی چهاردهم شهر ربیع الآخر، سنه ۱۲۷۹

توضیحاً بر این که: سوای(آنچه) در متن که وزنش قلمی شده است، اشخاص دیگر هم‌ شلتوک پرّه کار نموده بودند که بهره چه اش هشت خروار بود که آن راهم غارت نمودند و بردند که مجموع آن(غارت شده)ها چهل خروار است که بی سبب وبی جهت بردند.

تحریراً فی تاریخ فوق تا واضح باشد.

توشیحات واقرارهای شهود:

داعی اقل السادات در این کیفیت در کلانسرا، مُقرّم«حسینقلی خان» با جار و جمعیت آمده و(به سر وقتِ )«فرج اله بیک» و شلتوک را ضبط نموده و(وی را)اخراج نموده.«حسین الحسینی»

هوالله العزیز، این اقلّ السادات در قریه امیرآباد بودم،«حسینقلی خان» ابن«رضاقلی» با جار و جمعیت هرچه که شلتوک مزرعه کلان سرا بود، از بهره چه(استحصال شده) که قدرش در این صحیفه مرقوم و مسطورشده است، بردند به قریه دوزکندی و با چشم خودم ملاحظه نمودم. تحریراً فی تاریخ فوق تا واضح بماند.عبده«عبدالرزاق الموسوی»

بنده اقل«محمدابراهیم» امینِ سرکار افاضت آثار امام جمعه سلمه الله(احتمالاً آقا سیدعبدالواسع امام جمعه وقت زنجان) الشاهد… : سلام علی ابراهیم

بنده خودم آنجا بودم که عالیجاه«حسینقلی خان»آمده با جار و جمعیت سی و دو خروار شلتوک مِرزا را ضبط نمود.انّ ربی غنیّ کریم

(و سجع و شهادت دیگر اهالی مطلع محل )

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر