رفتن به محتوا رفتن به فوتر

استکان آرکوروک

بشکن بشکنه بشکن

من نمی شکنم بشکن

بخشی از ترانه نوروزی است که حاجی فیروزها می خواندند و آژانس آوا از آن برای تبلیغ لیوان های نشکن بلوری استفاده کرده است.

سال 1343

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100