رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اطلاعیه هیات علمیه اصفهان

اطلاعیه هیات علمیه اصفهان به نمایندگان مجلس دوره چهارم در تصویب احکام منع خرید و فروش مسکرات و محدودیت ورود و عرضه این نوع اقلام الکلی

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر