رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«سیف الملک»و پسرهای«میرزا آقاخان»صدراعظم که در صندلی نشسته اند و نفر اول که در سمت چپ است، مرحوم«حاج علیخان اعتماد السلطنه»است 

اشتراک گذاری

ارسال نظر