رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلامیه جامعه علمیه زنجان

اعلامیه جامعه علمیه زنجان درپی تخریب بقاع ائمه بقیع، به تاریخ هشتم شوال ۱۳۴۵ هجری قمری

ازجامعه علمیه زنجان توسط آقایان حجج الاسلام دامت برکاتهم
خدمت عموم برادران اسلامی، وفّقهم الله تعالی
ای ارباب همم وعزائم و ای اصحاب کرَم ومکارم: چه شد آن همم عالیه که در دل اِعلاءکلمه حقه کوه های بزرگ را ازجا برمی کند؟ کجا رفت آن عزائم ثابته که درسبیل طرد کلمه باطله، سیل های بنیان کَن را ازجلو سدّ می بست و«می کشت و کشته می شد، می برد و می برُید» آن همت وعزیمت بود که لواءاسلام را در شرق وغرب عالم بلند کرد و آن غیرت وعصبیّت بود که رقاب گردنکشان را بر احکام اسلام منقاد نمود«مآتوا وعاشوا بحسن الذکرِبعد همُ ونحن فی صوُره الاحیآء، امواتُ»
اکنون سستی و تقاعد مسلمین و ضعف نفس ایشان برعکس(قدرت سابق است ولذا)دشمنان کلمه حقّه را بر تضییع مقدسات اسلام قویدل کرد، تا به تدریج جرئت پیداکرده، به تخریب مشاهد مشرفه که سامعه ارباب غیرت از شنیدن آن به نهایت متوحش است، علی رئوس الاشهاد(آشکارا)مرتکب شدند که هرگاه مرد با تعصب از حزن و اندوه وغصه، قالب از روح تهی کند، مورد ملامت نخواهد بود؛ ای مردان با تعصب اسلام درخواب هستید؟ بیدارباشید‌! و هرگاه غفلت، مستولی تان شده، متنبّه باشید واگر تنبلی و کسالت دامنگیرتان شده، مستعّد جواب رسول خدا باشید. علاوه ازمسئولیت اخروی مهیّای ذلت و مهانت دنیوی نیز بوده، آماده رقّیت و اسارت باشید؛ سر از انفعال چگونه بدر آریم که یک عده از اعراب نجد به تحریک اجانب، خوابگاه اولیاء دین ما را خراب کنند! حیثیت ما را بردند،عزّت ما را سلب کردند،عِرض ما را هتک نمودند، ناموس ما را دریدند؛ (آیا)باز زندگی را بر خود گوارا خواهیم دید و باز احترامی بر خود خواهیم انگاشت؟! باز خود را در جزو ملل حَیّه عالم خواهیم شمرد؟ ای برادران: اگرهیچ چه نمی توانید، لااقل این را می توانید که مجمعی تهیه کرده، همه هفته در آنجا جمع شده به صدای استغاثه و استنصار که از اطراف عالم بلند شده، گوش فرا دهید و در تعقیب آن، صدا به صدای ایشان داده و به دولت متبوعه خود عرض والحاح کنید، البته دولت ما دولت اسلام است، رجال ما رجال اسلام. ایشان نیز با ما شریک در تآثرات قلبیّه هستند؛ جبر این کسر(جبران این نقصان)و رتق این فسق(پرکردن این خلاء) از مضمَرات مهمه قلوب ایشان است، امّا سیر ایشان(دولتیان)دراین خط تابع احساسات نوعیه است، باید شما برادران به اتحاد هم از ابرازآن فروگذار نشوید تا شاید دولت متبوعه ما برطبق احساسات مردم به اتفاق سایر دول اسلامیه این آتش خانمان سوز راخاموش کنند. زیاده دوام توفیقات قاطبه مسلمین را بر حفظ شعائراسلام از حضرت حق تعالی خواستاریم.
سجع مهرها: یاحسین- من بعدی اسمه احمد(آمیرزا احمدآیت اللهی)- محمدخلیل- عبدالکریم(شیخ عبدالکریم خوئینی)- عباس- علی النقی(میرزاعلی النقی حلًی)-زین العابدین(آشیخ زین العابدین عابدی)- علینقی الحسینی(ولائی زنجانی، پدربزرگ مادری جناب آقای شبیری- حسین منی وانامن حسین(آقاشیخ حسین دین محمدی)-العبد یحیی(آقاشیخ یحیی طارمی)-اسمعیل(آقاشیخ اسمعیل دیزجی)- فضل الله(شیخ الاسلام)- مهدی الموسوی(حاج میرزامهدی مجتهد)

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر