رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلام موافقت مظفرالدین شاه با تشکیل مجلس

تلگرافی از«مظفرالدین شاه» به«محمدعلی میرزا» و موافقت با تشکیل مجلس شورای ملی 

دستخط مبارک همایونی

به توسط ولیعهد به اهالی مملکت آذربایجان

تشکیل مجلس شورای ملی و نظامنامه آن را به شما اجازه مرحمت فرمودیم. وکلای شهر تبریز و سایر ولایات به طهران بیایند و به ترتیبات کار مشغول شوند و نسبت به عموم متحصنین قونسولگری انگلیس عفو عمومی شامل خواهد شد.

۸ شعبان سنه ۱۳۲۴

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر