رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلام کاندیداتوری

نامه ای از«آقا میرزا احمدمیرزایی» به یکی از اعضای معتبر هیئت نظارت بر انتخابات دوره چهارم مجلس و اعلام آمادگی کاندیداتوری 

به شرف حضورعالی می رساند: بعد ازعرض سلام خالصانه و استبشار از صحت و استقامت مزاج مبارک، خداوند جلّ شآنه را شکر می کنم که در این موقع مهم و باریک که ملت ایران خود را حاضر و آماده برای تعیین وکلاء چهارمین دوره تقنینیّه(قانونگذاری مجلس) نموده اند؛ ولایت(خمسه)ما که همیشه در تحت نفوذهای سوء، موجبات فضیحه وسرشکستگی را فراهم آورده اند(این بار) درظل حمایت و توجهات عالیه حضرت مستطاب اجلّ عالی که شَهِدالله برای عموم اهالی خمسه موجب افتخار و سربلندی است، واقع شده. لذا این بنده که هیچ وقت در این موضوع، اظهاری به کس ننموده است، در این موقع، باکمال میل و افتخار، خواطر(خاطر) مبارک را قرین اطلاع می دارد که چنانچه میل مبارک اقتضاء نماید، این بنده، حاضر به خدمت به ملکت و ملت خودم از این طریق که عمده طریق خدمت است، هستم. امیدوارم که نفوذ حضرت مستطاب اجل عالی، موجب استفاده اشخاص عالی نگردد. برحسب ماموریت دینی و وجدانی، این چند کلمه عرض شد. زیاده، موجب تصدیع نمی شود. العبد:«احمدابن ابی المکارم الموسوی»(المیرزایی الزنجانی)

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر