رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلان اعلام گمشده

 

توضیح آن که در دوران جنگ جهانی هنوز نام خانوادگی و شناسنامه مرسوم نشده بود و افراد را با نام پدر می شناختند.

روزنامه ارشاد ، 3 ذیقعده 1333 قمری

برگرفته از کتاب 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان

محسن میرزایی

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100