رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلان بانک شاهنشاهی و بانک انگلیس در تهران

روزنامه شوری ،14 جمادی الثانی 1333 قمری

برگرفته از کتاب 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان

محسن میرزایی

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100