رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلان سراج لشکر در مورد انصراف از دریافت حقوق دولتی

 

روزنامه ارشاد ، 27 جمادی الول 1333 قمری

برگرفته از کتاب 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان

محسن میرزایی

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100