رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلان فروش بلیت تأتر از طرف انجمن دراویش اخوت

روزنامه ارشاد ، ذی الحجه 1332 قمری

برگرفته از کتاب 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان

محسن میرزایی

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100