رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلان فروش شیرینی و بیسکوییت

روزنامه ارشاد ، 16 رمضان 1332 قمری

برگرفته از کتاب 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان

محسن میرزایی

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100