رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلان پرداخت جایزه برای دستگیری محمدعلی میرزا

«محمدعلی میرزا» پادشاه مخلوع، با استفاده از اوضاع آشفته ایران، برای به دست آوردن تاج و تخت از دست رفته، بار دیگر به ایران آمد و نیروهای طرفدار او تا دروازه های تهران، پیش تاختند. لیکن با ورود«یپرم» و نیروهای بختیاری به صحنه نبرد، نیروهای شاه سابق، منهزم شدند و پایتخت از سقوط حتمی نجات یافت. در این ماجرا مجلس شورای ملی برای سر«محمدعلی شاه» صد هزار تومان جایزه اعلام کرد! 

اعلان رییس الوزرا 4 شهر شعبان 1329

برحسب رای مجلس مقدس اعلان می شود    کسانی که«محمدعلی میرزا» را اعدام یا دستگیر نمایند، یکصدهزار تومان به آنها داده می شود. کسانی که«شعاع السلطنه» را اعدام یا دستگیر نمایند، بیست و پنج هزار تومان به آنها داده می شود. کسانی که«سالار الدوله» را اعدام یا دستگیر نمایند، بیست و پنج هزار تومان به آنها داده می شود. و نیز اخطار می شود که اگر داوطلبان خدمات مزبوره، بعد از انجام خدمت، کشته شدند،‌ مبلغ های فوق الذکر به همان نسبت، به ورثه آنها داده خواهد شد و این مبلغ در خزانه دولت، موجود است و بعد از انجام خدمت، نقداً به آنها پرداخته می شود.

محل امضاء حضرت رییس الوزرا

طهران- مطبعه تمدن

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.