رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نفر دوم از چپ:«خلیل ثقفی» معروف به«اعلم الدوله»

«خلیل ثقفی»پزشک مخصوص«مظفرالدین شاه» جداً به احضار ارواح معتقد بود و در تهران انجمنی از معتقدین و عاملین به این طریقه، موسوم به«انجمن معرفة الروح تجربتی ایران» تشکیل داده بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر