رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اقبال السلطنه ماکویی

مرتضی قلی خان اقبال السلطنه فرزند تیمور خان، سر حد دار ایران  و حکمران ماکو بود. و پس از مرگ پدر حکومت ماکو را بدست گرفت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر