رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«حسین پاشا خان» امیربهادر، از اعیان و خوانین آذربایجان بود. حدود سال ۱۲۶۱ هجری قمری متولد شد. پس از طی مقدمات تحصیلی به دربار«مظفرالدین میرزا» ولیعهد راه یافت وجزو دسته غلامان یوزباشی گردید و بعد از مدتی کوتاه، درجه «سرتیپ اولی» به او داده شد و سپس«ژنرال آجودان» آذربایجان گردید. در سال ۱۳۱۳هجری قمری، پس از جلوس«مظفرالدین میرزا» به تخت سلطنت، رییس کشیک‌خانه دربار شد و در این سمت، نسبت به شاه آنچنان وفاداری و صمیمت نشان داد که در زمره چند محرم دربار درآمد؛ به طوری که«مظفرالدین شاه» در سفر و حضر دقیقه‌ای امیربهادر را از خود جدا نمی‌کرد. در هر سه سفر شاه به اروپا جزو همراهان بود. امیربهادر پس از به توپ بستن مجلس و ظهور استبداد صغیر، وزیر جنگ«مشیرالسلطنه» گردید و تا فتح تهران با لقب«سپهسالار اعظم» وزارت جنگ را در دو کابینه اداره می‌کرد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر