رفتن به محتوا رفتن به فوتر

امیر اقتدار

«محمود انصاری» معروف به«امیرلشکر امیر اقتدار»

از دولتمردان دوره قاجار بود. پدرش«امیرتومان محبعلی خان» از افسران عالیرتبه قزاقخانه محسوب می شد.«محمود انصاری»در استانبول تحصیل کرد و سپس با درجه ستوانی وارد ارتش عثمانی شد. در مدت 15 سال به درجه سرتیپی رسید و در نجف و کربلا نیز به تحصیل علوم دینی پرداخت. به ایران بازگشت و در سال 1298 هجری شمسی با درجه سرتیپی در قزاقخانه استخدام شد. در سال 1300 به مدت کوتاهی حکومت اصفهان را در اختیار داشت، اما به تهران آمد و به دستور«رضاخان» که حکومت نظامی در کشور برقرار کرده بود، حاکم نظامی تهران شد. در همان سال،‌ به پیشنهاد«رضاخان» از«احمدشاه» درجه امیرلشکری یعنی بالاترین درجه قشون را گرفت. لقب«امیر اقتدار» را نیز«احمدشاه» به او اعطا کرده بود.

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر