رفتن به محتوا رفتن به فوتر

امیر تومان آقا خان مظفرالدوله

این عکس هنگام عبور از زنجان گرفته شده  است

نفر سوم «اسعدالدوله ذوالفقاری» ، نفر هشتم  «محمد علی میرزا ولیعهد» و پشت سر ولیعهد «امیر تومان آقاخان مظفرالدوله» .

 

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر