رفتن به محتوا رفتن به فوتر

امین الدوله و جمعی از رجال

از راست:«قوام السلطنه»دبیر حضور- … -«امین الدوله»- «وثوق الدوله»- «میرزاتقی خان مجدالملک»- «هاشم خان ضرغام» 

«علی‌خان امین‌الدوله» فرزند«محمدخان مجدالملک سینکی»، در ۱۸ ذیقعده ۱۲۵۹ در تهران به دنیا آمد. پس از انجام تحصیلات معمول، نزد پدر دانشمند خود به آموختن زبان فرانسوی و معلومات جدید پرداخت و نوشته‌های نویسندگان و دانشمندان غرب را مطالعه کرد. در اوایل عهد«ناصرالدین شاه» منشی حضور بود و بیشتر رسائل شاه به قلم و انشای او تحریر می‌شد. در سال ۱۲۹۰ لقب«امین‌الملک» و منصب«وزارت رسائل» و در همان اوقات، ادارهٔ پست به او سپرده شد و یک سال بعد ضرابخانهٔ دولتی نیز به او واگذار گردید. در سال ۱۲۹۷ وزارت«وظایف و اوقاف» که شغل پدری‌اش بود، به دیگر مشاغل او افزوده شد. در سال ۱۲۹۹ لقب«امین‌الدوله» گرفت و در سال ۱۳۰۴ به ریاست مجلس وزرا و دارالشورای کبری انتخاب شد،«میرزاتقی خان مجدالملک» برادر ایشان است.

«احمد قوام» (قوام السلطنه) و«حسن وثوق الدوله» فرزندان«محمد قوام‌الدوله آشتیانی» و«طاووس خانم» دختر«مجدالملک سینکی» بودند، در واقع«امین الدوله» و«مجدالملک» دایی ایشان بودند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر