رفتن به محتوا رفتن به فوتر

امین السلطان با پای پانسمان شده!

این عکس در دره … در میان چادر انداخته شده است.«امین السلطان»پایش درد می کند، دارو بسته است

اشتراک گذاری

ارسال نظر