رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«دکتر اسماعیل مرزبان» ملقب به «مؤدب السلطنه» و« امین الملک» ، چشم پزشک و سیاست‌مدار معروف ایران در عصر قاجار و پهلوی و از شاگردان «دکتر راتولد» چشم پزشک فرانسوی

«امین الملک» پس از به توپ بسته‌شدن مجلس شورای ملی در سال 1326 قمری همچون بسیاری از همفکرانش به اروپا مهاجرت کرد، ولی سال بعد پس از اعاده مشروطیت به ایران بازگشت و در ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی به نمایندگی از رشت و انزلی حضور داشت. تاسیس «انجمن ضدتریاک» در سال ۱۳۲۳ از جمله کارهای موثر وی محسوب می شود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر