رفتن به محتوا رفتن به فوتر

انتخابات نمایندگان

این عکس مربوط به همه پرسی و انتخابات نمایندگان در 21 اکتبر 1945 است

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر