رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نقل است که انیس الدوله در آغاز کنیز جیران، زن محبوب شاه بود. با گذشت زمان و پس از مرگ جیران، محترم ترین زن حرمسرا و ملکه ایران شد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100