رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اورنگ نادری از چوب است که بیشتر رویه آن را به زر پوشیده اند. این پوشش به مینا و گوهرهای شگفت، مرصع است. قسمت زیرین پشتی از دو مارپیچ تشکیل یافته که بر بالا سرِ طوطی و در زیر، سرِ مرغابی دارد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر