رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ایستگاه امدادگران در جبهه شامپاین

«کاپیتان دوگل» از 16 ژوئن به هنگ سی و سوم پیاده نظام پیوست و این پس از مجروح شدن وی در ماه مارس برای دومین بار بود.

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر