رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«غلامعلی خان نایب» ایشیک آقاسی باشی* برادر«غلامحسن خان اشرفی» 

* ایشیک آقاسی باشی منصبی در دوره صفویه و قاجاریه بود که کارها و امورات تشریفاتی بیرون از دیوان را برعهده داشت. ایشیک آقاسی رئیس رؤسای بیرون محسوب می‌شد. کلمه اِشیک یا ایشیک، در زبان ترکی به معنی بیرونی و آستان است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر