رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مسجدی مربوط به دوره حکومت ایلخانان مغول

بالاتر از«مسجد میرزا» که مقابل«کوچه میرزایی»است، در بازار پائین زنجان مسجد دیگری قرار دارد که «حاج میرزا ابوعبدالله مجتهد زنجانی»در آنجا نماز می‌خواند. این مسجد مربوط به دوره حکومت ایلخانان مغول و مربوط به دورانی است که اکثریت مردم آن ناحیه از اهل تسنّن بودند و برای هریک از مذاهب چهارگانه اهل سنت در کنار هم یک محراب در این مسجد وجود دارد. «حاج میرزا ابوعبدالله» در 52 سالگی درگذشت. او چند سال پیش از وفاتش، در این مسجد سال درگذشت خود را اعلام کرده بود. پدرم «حاج سید علی میرزایی» می‌فرمود که «حاج میرزا ابوعبدالله» در خواب دیده بود که مردی روحانی با شمشیر برهنه‌ای که در دست داشت، اشاره به تابوتی می‌کند که روی آن نوشته شده بود 52 و آن مرد روحانی شمشیر را به تابوت می‌زند و با نشان دادن شمشیر می‌گوید این مقام توست و با اشاره به عدد 52 می‌گوید و این عمر تو است. او در منبر در زمان حیات خود این مطلب را بیان کرده بود.

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر