رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بازدید سپهسالار اعظم از اردوگاه ارتش روس

رقص لزگی سربازان روس در برابر «سپهسالار اعظم تنکابنی» 

از آلبوم «بازدید سپهسالار اعظم تنکابنی، صدراعظم ایران از اردوگاه ارتش روسی»

اشتراک گذاری

ارسال نظر