رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دریادار«غلامعلی بایندر» در لباس سروانی

دریادار«غلامعلی بایندر»در شهریور ماه 1320 فرمانده نیروی دریایی ارتش بود که در حمله قوای انگلیس به نیروی دریایی ایران کشته شد. او علاوه بر مدرسه نظام«مشیرالدوله» در دانشکده توپخانه«پواتیه» و«فونتن بلو» و دانشگاه جنگ پاریس و نیروی دریایی ایتالیا تحصیل کرده بود. از سال 1310 فرمانده نیروی دریایی ایران شد و در حقیقت نیروی دریایی جدید را او بنیانگذاری کرد.«غلامعلی بایندر»گذشته از این که افسری تحصیلکرده و رشید و فداکار بود، در موقع فرصت نیز به تحقیق و تتبع، همت می گماشت.«بایندر» دارای آثار متعددی است، از جمله می توان به کتاب«خلیج فارس» اشاره کرد. در سال 1301 در جنگ با«سمیتقو»مشارکت نمود و در اثر رشادت در این نبرد، به دریافت«نشان ذوالفقار»نایل شد که عالی ترین نشان نظامی ایران بود. در زمان فوت، 43 سال داشت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر