رفتن به محتوا رفتن به فوتر

برای ضبط در تاریخ

 

70 سال پیش سال 1331 هجری (1952 میلادی) برای شرکت در  هیأت موتمره اسلامی پاکستان، از علمای اسلامی جهان برای شرکت در این کنفرانس بین المللی، دعوت به عمل آمد و این نشست در شهر کراشی در تاریخ یاد شده منعقد گردید. از ایران تعدادی از علمای برجسته از جمله «آیت الله حاج آقا رضا زنجانی» و «آیت الله طالقانی» در شمار مدعوین بودند. در این عکسی که ملاحظه می فرمایید، آیات عظام و مشایعت کنندگان دیده می شود. توضیح آنکه «آیت الله زنجانی» در جزوه ای که از طرف کنفرانس به زبان عربی، بدین مناسبت منتشر شده بود، ترجمه اعلامیه نهایی این کنفرانس جهانی را به زبان فارسی ترجمه کرده اند که اینک برای ضبط در تاریخ از نظر بینندگان می گذرد.

 

 

 

 

 

 

مقدمه  :  باتوجه به خاطر داشتن تاریخ پرافتخار و اتحاد و خدمتی که به تمدن نموده ایم و عدالت و توافق و صلح و سِلمی که مورد قبول مخالفین ما میباشد، ،ما نمایندگان مردم مسلمان ضروری دیده ایم که  تصمیم به تشکیل تشکیلات بین المللی  باتمام “شعوب المسلمین “گرفته و کلیه منافع اخلاقی و مادی خود را برای استخلاص خودمان از حکومت خارجیان و به منظور فراهم نمودن عدالت برای عموم بشر و به قصد فراهم آوردن پیشرفت مادی و معنوی بنی نوع بشر تا به جایی که بتوانند در مقابل تحمیل اراده ملل متجاوز که خود را به گونه هایی (و با ادوات ) قوی (مجهزنموده) به منظور جلب منافع مادی و شدت بخشیدن به استثمار از منافع ملل ضعیف درآورده اند و از ضعف ما سوءاستفاده نموده اند(بابد) به شکل یک واقعی مجهز شویم .

 

هدف و منظور تشکیلات:

۱- غرض و منظور اصلی این تشکیلات تقریب عقاید اسلامی در قلوب مسلمین و ترویج افکار عالیه اسلامی است.

۲– آزادی سیاسی و اقتصادی ممالک و نقاط اسلامی که هنوز تحت سیطره خارجیانند و تقویت منافع ممالک اسلامی از برای تقویت منافع مشترک (محوری)درکل ممالک اسلامی  ..

۳- بالابردن وضع (وسطح زندگی)مردمان ملل مسلمین و ممالک اسلامی با توسعه (بخشی) و از (طریق توسعه) ترن وعدالت اجتماعی و اقتصادی اُمم مسلمین تحت مبادی اسلامی ،

۴- تعلیم السنه مختلفه کشورهای مسلمان(دردانشگاههای)اسلامی،به منظور تسهیل تفاهم بین مسلمین و ترغیب به فراگرفتن زنان(رابه زبان) قرآن که لسان مذهبی اسلامی است ،

۵–طبق اصل(اصول)شریفه ، وظیفه این تشکیلات حنایت و ترویج اموراخلاقی و اقتصادی و برقراری  تفاهم بین مسلمین است  —

عکس از آرشیو میرغوغا

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100