برای ضبط در تاریخ

70 سال پیش سال 1331 هجری (1952 میلادی) برای شرکت در  هیات موتمره اسلامی پاکستان، از علمای اسلامی جهان برای شرکت در این کنفرانس بین المللی، دعوت به عمل آمد و این نشست در شهر کراشی در تاریخ یاد شده منعقد گردید. از ایران تعدادی از علمای برجسته از جمله آیت الله حاج آقا رضا زنجانی و آیت الله طالقانی در شمار مدعوین بودند. در این عکسی که ملاحظه می فرمایید، آیات عظام و مشایعت کنندگان دیده می شود. توضیح آنکه آیت الله زنجانی در جزوه ای که از طرف کنفرانس به زبان عربی، بدین مناسبت منتشر شده بود،ترجمه اعلامیه نهایی این کنفرانس جهانی را به زبان فارسی ترجمه کرده اند که اینک برای ضبط در تاریخ از نظر بینندگان می گذرد.

 

 

 

 

مقدمه  :  باتوجه به خاطر داشتن تاریخ پرافتخار واتحاد وخدمتیکه به تمدن نموده ایم وعدالت وتوافق وصلح وسِلمی که موردقبول مخالفین مامیباشد، ،مانمایندگان مردم مسلمان  ضروری دیده ایم که  تصمیم به تشکیل تشکیلات بین المللی  باتمام “شعوب المسلمین “گرفته وکلیه منافع اخلاقی ومادی خود رابرای استخلاص خومان از حکومت خارجیان وبمنظورفراهم نمودن عدالت برای عموم بشروبقصدفراهم آوردن پیشرفت مادی ومعنوی بنی نوع بشر تابجایی که بتوانند درمقابل تحمیل اراده ملل متجاوز که خودرا بگونه هایی(وباادوات ) قوی (مجهزنموده)بمنظورجلب منافع مادی وشدت بخشیدن ب استثمارازمنافع ملل ضعیف درآورده اند وازضعف ما سوءاستفاده نمودهاند(بابد)بشکل یک واقعی مجهز شویم ،

 

هدف ومنظورتشکیلات:

۱- غرض ومنظوراصلی این تشکیلات تقریب عقایداسلامی درقلوب مسلمین وترویج افکارعالیه اسلامی است

۲– آزادی سیاسی واقتصادی ممالک ونقاط اسلامی که هنوز تحت سیطره خارجیانند وتقویت منافع ممالک اسلامی ازبرای تقویت منافع مشترک (محوری)درکل ممالک اسلامی  ..

۳- بالابردن وضع (وسطح زندگی)مردمان ملل مسلمین وممالک اسلامی با توسعه (بخشی) و از (طریق توسعه)ترن وعدالت اجتماعی واقتصادی اُمم مسلمین تحت مبادی اسلامی ،

۴- تعلیم السنه مختلفه کشورهای مسلمان(دردانشگاههای)اسلامی،بمنظور تسهیل تفاهم بین مسلمین وترغیب بفراگرفتن زنان(رابه زبان) قرآن که لسان مذهبی اسلامی است ،

۵–طبق اصل(اصول)شریفه ، وظیفه این تشکیلات حنایت وترویج اموراخلاقی واقتصادی وبرقراری  تفاهم بین مسلمین است  —

عکس از آرشیو میرغوغا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *