رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بردگانی که خواجه نبودند و گاهی به عنوان گارد نگهبانی از آنها استفاده می شد.

عکاس:«ظل السلطان»- قمیشلو شکارگاه«ظل السلطان»در 45 کیلومتری غرب اصفهان- تابستان 1283 خورشیدی(1322 هجری قمری) 

متن زیر عکس با دستخط«ظل السلطان»: عکس کاکاهایی است که در این سفر، همراه هستند. عکس آنها انداخته شد. قمیشلو 1322

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر