رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بقایای نیروهای آلمان نازی در پایتخت فرانسه

در جنگ جهانی دوم هنگام سقوط پاریس و ورود «ژنرال دوگل» به پایتخت فرانسه ، تعدادی از نیروهای آلمان نازی هنوز در گوشه و کنار شهر ، مقاومت می کردند 

در این عکس برای پیشگیری از هر حادثه ای یک نفر از نیروی پیاده نظام ، دو پرستار را که برای کمک به زخمی ها می روند ، تحت پوشش قرار می دهد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر