رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ماشین قدیمی

جالب است بدانیم که نخستین اتومبیل ها نفت سوز بودند! و مدل نفت سوز سال 1900 میلادی از نمایشگاه بین المللی فرانسه به قیمت چهارهزار تومان خریداری شد

این اتومبیل به وسیله وزیرمختار ایران به کشورمان فرستاده شد. رنگش آبی آسمانی تیره و راننده آن یک مهندس به نام«مسیو وارونه» فرانسوی بود. پس از«مظفرالدین شاه»فرزندش«محمدعلیشاه»نیز از آن خودرو استفاده می کرد، تا این که روزی که در خیابان های تهران حرکت می کرد، مورد سوء قصد قرار گرفت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر