رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بن بلا در هاوانا

نخست وزیر الجزایر «بن بلا» در مرکز تصویر با حلقه گل بر گردن و لبخند و دکتر «فیدل کاسترو» در سمت چپ در خیابان های هاوانا دیده می شوند

در سمت راست، دکتر «اوسوالدو دورتیکوس تورادو» رئیس جمهور کوبا نشسته است. این عکس در هنگام عزیمت از فرودگاه هاوانا گرفته شده است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر