رفتن به محتوا رفتن به فوتر

یکی از انواع مجازات به توپ بستن فرد گناهکار بود، به این شکل که او را در مقابل توپ قرار می دادند تا پس از آتش گشودن توپ به کیفر برسد!!!

اشتراک گذاری

ارسال نظر