رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بیستمین سالگرد آزادی مجارستان

در این عکس نیروهای نظامی خارجی در جایگاه و مشغول تماشای رژه بیستمین سالگرد آزاد سازی مجارستان دیده می شوند

اشتراک گذاری

ارسال نظر