رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تایید مالکیت از طرف دو روحانی عالیقدر

تلگرافی به«آقا سید عبدالله»مبنی بر تایید مالکیت او  از طرف دو روحانی مطرح آن زمان

ازطهران به قم

خدمت جناب مستطاب ملاذالاسلام والمسلمین«آقای آقاسیدعبدالله» دامت برکاته

در باب ادعای ورثه مرحوم«اسحق خان» بر املاک واقعه در خلجستان قم ملکی جناب جلالتمآب«معاون السلطان»، سابقاً شرحی خدمت ذیشرافت جنابعالی اظهارشده بود. حال بعد از تحقیقات و رسیدگی و ملاحظه اسناد معتبره جناب جلالتمآب معظم الیه حکم بر ملکیت و حقانیت جناب معزّی الیه داده شده و به توسط جنابان مستطابان فضائل مآبان«آقامیرزا فضل الله» و«آقا میرزا سیدعلی» (شیخ فضل الله نوری وسیدعلی طباطبائی یزدی) سلمهم الله، ارسال خدمت ذیشرافت گردید. تنفیذ فرموده تا مطابقاً للواقع احقاق حق به عمل آمده باشد.

«عبدالله الموسوی»(البهبهانی)، شب ۱۳ جمادی الثانیه بارس ئیل ۱۳۲۰

(ثبت): صورت تلگراف مطابق اصل است.

به تاریخ غرّه شهر رجب المرجب بارس ئیل سنه ۱۳۲۰

(رو نوشت با فاصله ۱۷روز از مخابره تنظیم شده)

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر