رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه

در این تبلیغات چنین آمده بود: سنگ بنای ما، نهاد ریاست جمهوری است و رئیس جمهور بر اساس منطق و احساس فرانسوی ها به عنوان رئیس دولت و رهبر فرانسه تعیین می گردد

 

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

اشتراک گذاری

ارسال نظر